Độ dày của là bao nhiêu 16 tấm nhôm đo bằng mm?

Độ dày của 16 tấm nhôm đo xấp xỉ 1.29 milimét (mm).

Thuật ngữ “thước nhôm” được sử dụng để mô tả độ dày của tấm hoặc tấm nhôm. Đây là phương pháp phổ biến để xác định độ dày nhôm trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.

Trong hệ thống đo nhôm:

Số đo càng cao, tấm hoặc tấm nhôm càng mỏng. Vì thế, số đo thấp hơn tương ứng với tấm nhôm dày hơn.

Số đo thường được dùng để mô tả độ dày của tấm nhôm, với các thước đo phổ biến từ 8 ĐẾN 30 và đôi khi lớn hơn.