Tấm nhôm 6061-t6 là gì?

6061-Hợp kim nhôm T6 là vật liệu thu được bằng cách xử lý nhiệt dựa trên 6061 hợp kim nhôm. Quá trình xử lý nhiệt này được gọi là xử lý T6, bao gồm xử lý dung dịch rắn và xử lý lão hóa nhân tạo. Điều trị T6 có thể cải thiện sức mạnh và độ cứng của 6061 hợp kim nhôm và duy trì khả năng hàn tốt của nó.

6061 Gia công tấm nhôm T6

6061 T6: Đây là một cái tên nóng nảy. Các “T6” điều kiện đạt được thông qua xử lý nhiệt dung dịch và lão hóa nhân tạo. Xử lý nhiệt dung dịch bao gồm nung nhôm đến nhiệt độ cụ thể và sau đó làm nguội nó trong nước. Quá trình này giúp hòa tan mọi nguyên tố hợp kim vào ma trận nhôm và mang lại độ bền cao.. Sau đó, lão hóa nhân tạo được thực hiện để tăng cường hơn nữa các tính chất cơ học. Quá trình ủ “T6” làm tăng độ bền và độ cứng.

6061 t6 aluminum sheet product

6061: This refers to the alloy composition. 6061 aluminum is a versatile and commonly used aluminum alloy known for its excellent strength, chống ăn mòn, và khả năng hàn. 6061 T6 aluminum plate is a special type of aluminum alloy plate that is heat treated to achieve T6 status. It contains elements such as magnesium and silicon to enhance its performance.

6061-T6 aluminum sheet chemical elements

Yếu tốThành phần (%)
silicon0.40 – 0.8
Sắt0.7
Đồng0.15 – 0.4
mangan0.15
magie1.0 – 1.2
crom0.04 – 0.35
kẽm0.25
titan0.15
Khác<0.15
NhômBalance

6061-T6 aluminum sheet mechanical properties

Tài sảnGiá trị
Sức căng (Ultimate)45,000 – 40,000 tâm thần (310 – 276 MPa)
Tensile Yield Strength (0.2%, offset)40,000 – 35,000 tâm thần (276 – 241 MPa)
Modulus of Elasticity10.0 x 10^6 psi (69 GPa)
Tỷ lệ Poisson0.33
Shear Strength30,000 tâm thần (207 MPa)
Fatigue Strength14,000 tâm thần (97 MPa)
Elongation at Break8% – 12%
độ cứng (Brinell)95
độ cứng (Rockwell B)60

Characteristics of 6061-T6 aluminum sheet

6061-T6 aluminum plate has a variety of properties that make it a popular choice in various industries.

1. **High Strength**: 6061-T6 aluminum plate has good mechanical properties and high tensile strength, making it suitable for structural applications where strength is critical.

2. **Corrosion Resistance**: Has good corrosion resistance and is suitable for applications that may be exposed to harsh environments or corrosive substances.

3. **Weldability**: 6061-T6 aluminum plate has excellent weldability and can be easily welded using various techniques.

4. **Machinability**: Despite its high strength, 6061-T6 aluminum plate is relatively easy to machine, which is advantageous for manufacturing processes that require precise shapes and sizes.

5. **Formability**: Nó có khả năng định hình tốt, allowing it to be formed into various forms and structures without significantly affecting its mechanical properties.

6. **Heat treatment response**: 6061-T6 alloy responds well to heat treatment, tăng cường hơn nữa tính chất cơ học của nó và tăng sức mạnh của nó.

7. **Tính linh hoạt**: Là loại vật liệu có nhiều ứng dụng đa dạng, bao gồm các thành phần hàng không vũ trụ, thiết bị hàng hải, các thành phần của ô tô, khung xe đạp, và các bộ phận kết cấu trong xây dựng và máy móc.

8. **Nhẹ**: Giống như tất cả các hợp kim nhôm, 6061-T6 nhẹ, làm cho nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng trong đó trọng lượng là yếu tố quan trọng.

The properties of aluminum sheet 6061-T6 make it a popular material in various industries that require a combination of strength, khả năng chống ăn mòn và khả năng làm việc.

Application of 6061T6 aluminum plate

6061-T6 aluminum plate is widely used in different industries due to its excellent strength, khả năng chống ăn mòn và khả năng làm việc.

6061-T6 can be used in aerospace: 6061-T6 aluminum plates are used in the aerospace industry for components such as aircraft wings, fuselages, and structural elements. Its high strength-to-weight ratio helps reduce the overall weight of the aircraft.

6061-T6 Can Be Used in Marine: This alloy is suitable for marine applications due to its corrosion resistance. It is used on hulls, masts and other ship parts.

6061-T6 can be used in automobiles: Trong ngành công nghiệp ô tô, 6061-T6 sheet is used in a variety of parts, including engine components, suspension systems, and frames. The alloy’s strength and lightweight properties contribute to improved fuel efficiency.

6061-T6 can be used in bicycle frames: Many high-performance bicycle frames are made from 6061-T6 aluminum plate because of its strength, stiffness and lightweight properties.

6061-T6 can be used in construction: This alloy is used in the construction industry for structural components such as beams, columns and scaffolding. Its strength and corrosion resistance make it ideal for construction and infrastructure projects.

6061-T6 can be used in industrial machinery: 6061-T6 sheet is used in the construction of industrial machinery, especially applications that require a combination of strength and workability.

These applications demonstrate the versatility and utility of 6061-T6 aluminum plate in a wide range of industries that require a balance of strength, corrosion resistance and lightweight properties.