Thiết bị

máy phay CNC

Dây chuyền sản xuất máy cán nóng

Máy cán nguội

duỗi thẳng uốn duỗi

lò ủ

Cắt tấm nhôm

Kho

Đóng hàng và gửi hàng