3003 aluminum foil overview

Giấy nhôm 3003 là hợp kim được sử dụng rộng rãi nhất trong 3000 loạt. 3003 lá nhôm hợp kim bổ sung mangan kim loại để cải thiện tính chất vật lý của lá nhôm. Nó còn được gọi là “Al-Mn” loạt kim loại và có một loạt các đặc tính vượt trội và một loạt các ứng dụng.

3003 giấy nhôm
3003 giấy nhôm

3003 đặc tính vật liệu lá hợp kim nhôm

3003 aluminum foil is mainly composed of aluminum, mangan và các nguyên tố khác. The addition of manganese element significantly improves its strength and corrosion resistance. 3003 lá nhôm là khoảng 10% stronger than 1100, but the overall strength is not high (slightly higher than 1000 loạt industrial pure aluminum). Đồng thời, it has excellent anti-rust properties. Its corrosion resistance is very good, close to the corrosion resistance of industrial pure aluminum. It has good corrosion resistance to the atmosphere, fresh water, sea water, food, organic acids, gasoline, neutral inorganic salt water solutions, vân vân. The corrosion resistance in dilute acid is also very good.

Giấy nhôm 3003 element composition

Giấy nhôm 3003 chemical element content (%)
Yếu tốAlmncuFeZnMỗiTổng cộng
Thành phần (%)96.7-991.0-1.50.05-0.200.70.60.100.050.15

3003 aluminum foil mechanical properties

Here is a table listing the typical mechanical properties of 3003 giấy nhôm:

Tài sảnGiá trịNotes
Sức căng130 – 170 MPaVaries depending on temper and thickness
sức mạnh năng suất~115 MPaVaries depending on temper and thickness
kéo dài1 – 8%Varies depending on thickness and temper
độ cứng~40 HB (Brinell Hardness)Varies depending on temper

Temper-Specific Properties

ủ (O Temper)

Tài sảnGiá trị
Sức căng~130 MPa
sức mạnh năng suất~70 MPa
kéo dài~8%

Half Hard (H14 Temper)

Tài sảnGiá trị
Sức căng150 – 165 MPa
sức mạnh năng suất125 – 140 MPa
kéo dài1 – 4%

Full Hard (H18 Temper)

Tài sảnGiá trị
Sức căng165 – 170 MPa
sức mạnh năng suất140 – 150 MPa
kéo dài~1%