Công ty nhôm Hà Nam Huawei, TNHH

E-mail: câu hỏ[email protected]

điện thoại:+86-371-66302886

Địa chỉ văn phòng:số 52, Đường Đông Minh, Trịnh Châu, hà nam, Trung Quốc

wechat

wechat