ความหนาเท่าไร. 16 แผ่นอลูมิเนียมเกจวัด mm?

ความหนาของ 16 แผ่นอลูมิเนียมเกจ อยู่ที่ประมาณ 1.29 มิลลิเมตร (มม).

ระยะ “เกจอลูมิเนียม” ใช้เพื่ออธิบายความหนาของแผ่นหรือแผ่นอลูมิเนียม. นี่เป็นวิธีการทั่วไปในการระบุความหนาของอะลูมิเนียมในงานอุตสาหกรรมต่างๆ, โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา.

ในระบบเกจอลูมิเนียม:

ยิ่งตัวเลขเกจสูงเท่าไร, ยิ่งแผ่นอลูมิเนียมหรือแผ่นอลูมิเนียมบางลง. ดังนั้น, หมายเลขเกจที่ต่ำกว่าสอดคล้องกับแผ่นอลูมิเนียมที่หนากว่า.

หมายเลขเกจมักใช้เพื่ออธิบายความหนาของแผ่นอลูมิเนียม, โดยมีเกจทั่วไปตั้งแต่ 8 ถึง 30 และบางครั้งก็ใหญ่กว่า.