bao nhiêu 1/8 tấm nhôm 4×8 cân?

Trọng lượng của 1/8 inch (0.125-inch) bảng nhôm dày với kích thước 4 ft x 8 ft (48 trong x 96 TRONG) có thể được tính toán bằng cách sử dụng mật độ của nhôm và thể tích của tấm nhôm.

1/8 tấm nhôm 4x8
1/8 tấm nhôm 4×8

Thể tích của một tờ giấy có thể được tính bằng cách nhân chiều dài của nó, chiều rộng và độ dày.

Khối lượng = chiều dài × chiều rộng × độ dày
trong trường hợp này:
Khối lượng = 48 inch × 96 inch × 0.125 inch

Sau đó, chúng ta cần chuyển đổi thể tích từ inch khối sang feet khối vì mật độ của nhôm thường được đo bằng pound trên feet khối.

Âm lượng (feet khối) = Khối lượng (inch khối)/1728 (từ 1 foot khối = 1728 inch khối)

Hiện nay, chúng ta có thể tính trọng lượng bằng cách nhân thể tích với mật độ của nhôm:

Trọng lượng = khối lượng (feet khối) mật độ x của nhôm

Khối lượng riêng của nhôm xấp xỉ 0.098 pound trên mỗi inch khối.

Hãy tính toán nó:

1. Khối lượng = 48 inch × 96 inch × 0.125 inch = 576 inch khối
2. Âm lượng (feet khối) = 576 inch khối / 1728 = 0.333 feet khối
3. Trọng lượng = 0.333 feet khối × 0.098 pound trên inch khối ≈ 0.0326 bảng

Vì thế, một tấm nhôm dày 1/8 inch đo 4 cách chân 8 chân nặng khoảng 0.0326 bảng.