เท่าไหร่ 1/8 แผ่นอลูมิเนียม4×8 ชั่งน้ำหนัก?

น้ำหนัก 1/8 นิ้ว (0.125-นิ้ว) แผงอลูมิเนียมหนามีมิติ 4 ฟุต x 8 ฟุต (48 ใน x 96 ใน) สามารถคำนวณได้โดยใช้ความหนาแน่นของอะลูมิเนียมและปริมาตรของแผงอะลูมิเนียม.

1/8 แผ่นอลูมิเนียม 4x8
1/8 แผ่นอลูมิเนียม4×8

สามารถคำนวณปริมาตรของแผ่นงานได้โดยการคูณความยาว, ความกว้างและความหนา.

ปริมาตร = ยาว × กว้าง × หนา
ในกรณีนี้:
ปริมาณ = 48 นิ้ว × 96 นิ้ว × 0.125 นิ้ว

จากนั้นเราจำเป็นต้องแปลงปริมาตรจากลูกบาศก์นิ้วเป็นลูกบาศก์ฟุต เนื่องจากความหนาแน่นของอะลูมิเนียมมักจะวัดเป็นปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต.

ปริมาณ (ลูกบาศก์ฟุต) = ปริมาณ (ลูกบาศก์นิ้ว)/1728 (เนื่องจาก 1 ลูกบาศก์ฟุต = 1728 ลูกบาศก์นิ้ว)

ตอนนี้, เราสามารถคำนวณน้ำหนักได้โดยการคูณปริมาตรด้วยความหนาแน่นของอะลูมิเนียม:

น้ำหนัก = ปริมาตร (ลูกบาศก์ฟุต) x ความหนาแน่นของอะลูมิเนียม

ความหนาแน่นของอลูมิเนียมมีค่าประมาณ 0.098 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว.

มาคำนวณกัน:

1. ปริมาณ = 48 นิ้ว × 96 นิ้ว × 0.125 นิ้ว = 576 ลูกบาศก์นิ้ว
2. ปริมาณ (ลูกบาศก์ฟุต) = 576 ลูกบาศก์นิ้ว / 1728 = 0.333 ลูกบาศก์ฟุต
3. น้ำหนัก = 0.333 ลูกบาศก์ฟุต × 0.098 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว µ 0.0326 ปอนด์

ดังนั้น, แผ่นอลูมิเนียมหนา 1/8 นิ้วที่วัดได้ 4 ฟุตโดย 8 เท้ามีน้ำหนักประมาณ 0.0326 ปอนด์.