Bạn có biết điểm nóng chảy của lá nhôm?

Điểm nóng chảy của lá nhôm

Điểm nóng chảy của nhôm đề cập đến nhiệt độ mà lá nhôm chuyển tiếp giữa trạng thái rắn và lỏng. Khi nhôm đạt đến nhiệt độ này, lá bắt đầu chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. Nhôm có nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp, Điều này làm cho nó trở nên phổ biến trong nhiều ứng dụng công nghiệp vì nó có thể tan chảy và định hình lại ở nhiệt độ tương đối thấp. Lá nhôm đi vào 1000-8000 loạt hợp kim nhôm, và nhôm có độ tinh khiết và hợp kim khác nhau có thể có điểm nóng chảy khác nhau. Các 1000 Lá nhôm series có hàm lượng nhôm cao nhất và còn được gọi là hợp kim nhôm nguyên chất dòng 1xxx. Nhiệt độ nóng chảy của nhôm nguyên chất là 660,4°C, nhưng hợp kim nhôm có thể thay đổi do có thêm các nguyên tố khác.

Điểm nóng chảy của lá nhôm
Điểm nóng chảy của lá nhôm

Điểm nóng chảy của các loại lá nhôm khác nhau

Các loại lá nhôm khác nhau có thể có điểm nóng chảy khác nhau do thành phần và tỷ lệ hợp kim khác nhau. Ví dụ, 1235 lá nhôm thuộc dòng nhôm nguyên chất, và hàm lượng nhôm của nó đạt hơn 99.35%. Về lý thuyết, điểm nóng chảy của nó phải gần với điểm nóng chảy của nhôm nguyên chất. 8011 giấy nhôm, 3003 lá nhôm và 5052 lá nhôm là lá hợp kim nhôm. Mặc dù các yếu tố khác (chẳng hạn như Fe, Và, mn, Mg, vân vân.) được thêm vào tác phẩm của họ, lượng các nguyên tố hợp kim này được thêm vào thường không đủ để thay đổi đáng kể chất lượng của nhôm. điểm nóng chảy cơ bản.

Hợp kim nhômĐộ nóng chảy (°C)Độ nóng chảy (° F)
10506431190
10606601220
10706431190
11006601220
12006431190
12356431190
13506431190
30036571215
30046581216
31056601220
50056601220
80116601220
80216601220
80796601220