อย่างไร 16 วัดน้ำหนักแผ่นอลูมิเนียม?

น้ำหนักของแผ่นอลูมิเนียมขนาด 16 เกจจะขึ้นอยู่กับขนาดของมัน (ความยาว, ความกว้าง) และโลหะผสมเฉพาะของอลูมิเนียมที่ใช้. ความหนาของก 16-แผ่นอลูมิเนียมเกจ อยู่ที่ประมาณ 0.0508 นิ้วหรือ 1.29 มิลลิเมตร. เพื่อคำนวณน้ำหนัก, คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้:

น้ำหนัก (เป็นปอนด์) = ความยาว (หน่วยเป็นนิ้ว) x ความกว้าง (หน่วยเป็นนิ้ว) x ความหนา (หน่วยเป็นนิ้ว) x ความหนาแน่น (เป็นปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว)

ความหนาแน่นของอลูมิเนียมมีค่าประมาณ 0.098 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว.

ดังนั้น, หากคุณมีขนาดเท่ากับแผ่นอลูมิเนียมขนาด 16 เกจของคุณ, คุณสามารถคำนวณน้ำหนักโดยใช้สูตรนี้. ตัวอย่างเช่น, ถ้าคุณมีแผ่นงานนั่นก็คือ 48 ยาวเป็นนิ้วและ 24 กว้างนิ้ว:

น้ำหนัก = 48 นิ้ว x 24 นิ้ว x 0.0508 นิ้ว x 0.098 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว = 59.06 ปอนด์

นี่คือน้ำหนักทางทฤษฎี, และน้ำหนักจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับโลหะผสมเฉพาะและการเคลือบหรือการบำบัดใดๆ ที่ใช้กับแผ่นอลูมิเนียม.