1060 แผ่นอลูมิเนียม “การแนะนำตัวเอง”

ตัวเลข “1060”: หมายความว่าปริมาณอลูมิเนียมของแผ่นอลูมิเนียมมีมากกว่า 99.6%, ซึ่งเป็นแผ่นอลูมิเนียมบริสุทธิ์ชนิดหนึ่ง. พูด, พูดแบบทั่วไป, พูดทั่วๆไป, ตัวเลขสองตัวแรกแสดงถึงความบริสุทธิ์ของอะลูมิเนียม, และตัวเลขสุดท้ายแสดงถึงสถานะของแผ่นอะลูมิเนียม, เช่น 0 สำหรับสภาวะที่นุ่มนวล, H สำหรับสถานะแข็งตัว, and T for the age-hardened state.

แผ่นอลูมิเนียม: 1060 aluminum plate is a thin plate-shaped material processed from aluminum. Its thickness is generally between 0.2mm and 6mm, and its width is between 100mm and 2600mm. The length is determined according to customer needs. Its surface treatment usually includes polishing, ออกซิเดชัน, spraying and so on.

1060 แผ่นอลูมิเนียม
1060 ผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียม

Learn more about 1060 แผ่นอลูมิเนียม

1060 aluminum plate is a kind of pure aluminum plate, its aluminum content reaches more than 99.6%. It belongs to a commonly used series in the aluminum strip family. The production process of 1060 aluminum plate is relatively simple, and the price has a huge advantage compared with other high-grade alloy aluminum plates. แผ่นอลูมิเนียม 1060 has excellent processing performance, can meet conventional processing requirements, and has good corrosion resistance and high electrical conductivity.

แผ่นอลูมิเนียมคืออะไร 1060 h14?

As a aluminum sheet 1060 h14 manufacturer,Huawei Aluminum sheet 1060 H14 is a type of aluminum alloy sheet that is made from 99.6% อลูมิเนียมบริสุทธิ์. เดอะ “H14” designation refers to the temper or hardness of the material, which means that it has been strain hardened and partially annealed to a specified level of hardness.

เดอะ 1060 aluminum alloy is a popular material for sheet metal applications due to its high corrosion resistance, ขึ้นรูปได้ดี, and excellent thermal and electrical conductivity. It is commonly used in the manufacture of cookware, lighting reflectors, chemical storage tanks, and other similar applications.

The H14 temper designation indicates that the aluminum sheet has been strain hardened to a half-hard state, which means it has been cold worked to reduce its thickness and increase its strength. ในเวลาเดียวกัน, the material has been partially annealed to reduce its brittleness and increase its ductility. This combination of hardness and ductility makes it suitable for a wide range of applications where a balance of strength and formability is required.

คืออะไร 1060 aluminium alloy used for?

1060 aluminium alloy is a popular grade of aluminium used for various applications due to its excellent formability, การนำไฟฟ้าสูง, and low cost. It is usually used in the manufacture of components, aluminum foil and containers in the fields of chemical industry, อิเล็กทรอนิกส์, construction and so on. 1060 aluminum plate can also be used to make molds for aluminum products, แผงตกแต่ง, ตัวสะท้อนแสง, etc.Some common uses of 1060 aluminium alloy include:

 1. อุปกรณ์ไฟฟ้า: 1060 aluminium alloy is often used in electrical equipment, such as transformer windings, because of its high electrical conductivity.
 2. บรรจุภัณฑ์: 1060 aluminium alloy is used for packaging, especially for food and beverage cans, due to its excellent formability and corrosion resistance.
 3. ป้าย: 1060 aluminium alloy is often used for signage and advertising because it is lightweight, easy to fabricate, and can be painted or coated.
 4. แผ่นสะท้อนแสง: 1060 aluminium alloy is used for reflective surfaces in lighting fixtures, mirrors, and reflective insulation due to its high reflectivity.
 5. Chemical equipment: 1060 aluminium alloy is used for chemical equipment because of its good resistance to chemical corrosion and low melting point.
 6. ครีบระบายความร้อน: 1060 aluminium alloy is used for heat sinks in electronic devices due to its good thermal conductivity.

สรุป, 1060 aluminium alloy is a versatile material used for various applications, including electrical equipment, บรรจุภัณฑ์, ป้าย, ตัวสะท้อนแสง, อุปกรณ์เคมี, and heat sinks.

1060 aluminum vs 6061 แผ่นอลูมิเนียม

1060 แผ่นอลูมิเนียมและ 6061 aluminum sheet are two commonly used aluminum alloys in the market. Here are the differences between them:

 1. องค์ประกอบทางเคมี: 1060 aluminum sheet is pure aluminum, ในขณะที่ 6061 aluminum sheet is a combination of aluminum, แมกนีเซียม, และซิลิคอน.
 2. ความแข็งแกร่ง: 6061 aluminum sheet is stronger than 1060 aluminum sheet due to the addition of magnesium and silicon. อย่างไรก็ตาม, 1060 aluminum sheet is still widely used because of its excellent formability and workability.
 3. ความสามารถในการเชื่อม: ทั้งคู่ 1060 และ 6061 aluminum sheets are easily welded, แต่ 6061 aluminum sheet requires more precautions due to its higher strength and chemical composition.
 4. ความต้านทานการกัดกร่อน: 6061 aluminum sheet has better corrosion resistance than 1060 แผ่นอลูมิเนียม, especially in harsh environments.
 5. Applications: 1060 aluminum sheet is often used for packaging, electrical equipment, และป้าย. ในทางกลับกัน, 6061 aluminum sheet is commonly used for structural components, marine and aerospace applications, and automotive parts.

ความแตกต่างระหว่าง 1050 และ 1060 อลูมิเนียม

1050 aluminum vs 1060 แผ่นอลูมิเนียม:

1050 และ 1060 are both aluminum alloys that are commonly used in various applications. Here are some of the key differences between 1050 และ 1060 อลูมิเนียม:

 1. องค์ประกอบทางเคมี: ความแตกต่างหลักระหว่าง 1050 และ 1060 อลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบทางเคมี. 1050 aluminum contains 99.5% อลูมิเนียม, ในขณะที่ 1060 aluminum contains 99.6% อลูมิเนียม.
 2. Mechanical properties: Due to the small difference in chemical composition, 1050 และ 1060 aluminum have similar mechanical properties, including high formability and low strength. อย่างไรก็ตาม, 1060 อลูมิเนียมแข็งแรงกว่าเล็กน้อย 1050 aluminum due to its higher purity.
 3. การนำไฟฟ้า: ทั้งคู่ 1050 และ 1060 aluminum have high electrical conductivity, making them suitable for electrical and electronic applications.
 4. Applications: 1050 aluminum is often used in the electrical and chemical industries, ในขณะที่ 1060 aluminum is more commonly used for general sheet metal work, such as in the construction and automotive industries.
 5. ความสามารถในการเชื่อม: ทั้งคู่ 1050 และ 1060 aluminum are easily welded, แต่ 1060 aluminum requires more precautions due to its higher purity.

สรุป, the main difference between 1050 และ 1060 อลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบทางเคมี, with 1060 aluminum being slightly purer and stronger. They have similar mechanical properties and are both used for various applications, แต่ 1050 aluminum is more commonly used in the electrical and chemical industries, ในขณะที่ 1060 aluminum is more commonly used for general sheet metal work.