หัวเว่ย อะลูมิเนียม 7 ระบบ

1. Supply products

เราก็ให้ได้ 1 ถึง 8 series alloy aluminum sheet plates, and we can customize aluminum plates of various alloys, ขนาด, thicknesses and other rules.

6061 แผ่นอลูมิเนียม

2. Quality control of raw aluminum ingots

Aluminum ingots are all primary aluminum ingots produced from aluminum smelting and alumina electrolysis. The aluminum ingots meet the AOO standard, and the Chinese national standard (GB/ตัน 1196-2008) should be calledaluminum ingots for remelting”. Each batch of aluminum ingots enters our smelting furnace, and we will take samples to determine the alloy composition and trace amounts. Elemental analysis.

The volume of the smelting furnace used in the casting-rolling production line is 60 ตัน, and we do an alloy composition analysis for every 30 ตัน. To ensure the stability of the blank alloy.

3. Production management process

After receiving your order, our production dispatcher will arrange the order, the workshop production will receive the production plan, and the production will be carried out. The quality inspector will check the quality in the intermediate link and give feedback to the quality control department.

Unqualified semi-finished products will not flow to the next link and stop loss in time.

 

4. QC operation process

We use smelting, semi-finished products and finished products for comprehensive quality control.

The special requirements of customers are decomposed into every link for control. Some customers need special alloys, high emphasis, high elongation, high surface hardness, surface brightness, fineness, รุ่น, cleanliness, We will decompose and control many special requirements in every link. To ensure that the finished product and the order requirements are consistent.

The quality inspection department has the right to veto the product quality throughout the company, and the quality inspection department directly reports to the deputy general manager.

If there are non-conforming products in your product, the manager of the QC department and the personnel involved in the inspection will have corresponding performance penalties.

5. Packaging process

The packaging of aluminum products is inseparable from wood, but also has a moisture-proof effect. ดังนั้น, our aluminum plates, ขดลวดอลูมิเนียม, เวเฟอร์อลูมิเนียม, aluminum foils and other products are packaged with more than three layers, for example, PVC+pearl cotton+waterproof kraft paper +PVC. Both wooden pallets and wooden boxes are treated in a harmless manner.

We fully consider the difference in temperature in different regions, การขนส่งทางบก, sea transportation and other transportation conditions.

All aluminum products, before packaging, we have to stand still and air-cooled, and wait for the temperature of the aluminum products to drop before packaging.

6. Warehouse and transportation loading process

After the product is packaged, it will be warehousing and transported from the packaging area to the finished product warehouse for sorting and placement. The finished product warehouse is a dry warehouse that is well ventilated, rain-proof and moisture-proof.

The stacking of aluminum plates is not allowed to exceed 6 layers, aluminum foil is not allowed to exceed 5 layers, and aluminum wafers are not allowed to exceed 2 layers. Each finished product has its own storage QR code, which is convenient to find him when it is shipped.
In order to ensure the accuracy of the incoming and outgoing quantities, the packaging of aluminum products entering the finished product warehouse is not allowed to be opened.

In the process of loading, whether it is a forklift or a crane, the loading is carried out one piece at a time to avoid damage to the pallet or wooden box during the loading process.

Trucks for inland transportation must be covered with a tarp before leaving the factory to prevent sudden rain from affecting the product packaging and quality during inland transportation.

After arriving at the port, they are directly unloaded from the truck and into the container. Special personnel will take pictures during the process of loading the container. After the container is loaded, it will be reinforced. After the reinforcement, the photo will be taken and the container will be sealed.

7. บริการหลังการขาย

หากสินค้าที่ส่งไปยังบริษัทของท่านมีปัญหาด้านคุณภาพและตรวจสอบโดยบริษัทของเรา, วิธีแก้ไขของเรามีดังนี้:

  1. ขายเศษอลูมิเนียมโดยตรงในประเทศ, และชดเชยส่วนต่างให้คุณ.
  2. หากสินค้าที่มีปัญหาถูกตีกลับ, เราจะออกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองใหม่ให้กับคุณอีกครั้ง. ค่าขนส่งทางบกที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ, และค่าขนส่งทางทะเลสำหรับการส่งคืนและการจัดส่งใหม่จะเป็นภาระของเรา.

ความตั้งใจเดิมของบริการหลังการขาย: ตราบเท่าที่คุณพอใจ.

  1. สำหรับลูกค้าบางรายในแอฟริกา, อเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เราให้บริการออกแบบเว็บไซต์ฟรีเพื่อช่วยลูกค้าสร้างเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ. เราหวังว่าลูกค้าของเราจะสามารถติดต่อลูกค้าของเราผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อค้นหาผลิตภัณฑ์บน Google.
  2. เราสามารถช่วยลูกค้าออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาตลาดและส่งต่อรูปแบบการพัฒนาตลาดที่เติบโตเต็มที่ให้กับลูกค้าของเรา.
  3. แผนรางวัลตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า, เราสนับสนุนลูกค้าให้รางวัลสูงสุด 3 ตัวแทนจำหน่ายที่โดดเด่นในการขายที่จะเดินทางไปประเทศจีน, และเราทำงานบริการและการสนับสนุนในพื้นที่ได้ดี.