Làm thế nào 16 đo trọng lượng tấm nhôm?

Trọng lượng của tấm nhôm 16 thước sẽ phụ thuộc vào kích thước của nó (chiều dài, chiều rộng) và hợp kim cụ thể của nhôm được sử dụng. Độ dày của một 16-đo tấm nhôm xấp xỉ 0.0508 inch hoặc 1.29 milimét. Để tính trọng lượng, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Cân nặng (tính bằng pound) = Chiều dài (theo số inch) x Chiều rộng (theo số inch) x Độ dày (theo số inch) x Mật độ (tính bằng pound trên inch khối)

Khối lượng riêng của nhôm xấp xỉ 0.098 pound trên mỗi inch khối.

Vì thế, nếu bạn có kích thước của tấm nhôm 16 thước, bạn có thể tính trọng lượng bằng công thức này. Ví dụ, nếu bạn có một tờ giấy đó 48 inch dài và 24 rộng inch:

Trọng lượng = 48 inch x 24 inch x 0.0508 inch x 0.098 pound trên inch khối = 59.06 bảng

Đây là trọng lượng lý thuyết, và trọng lượng thực tế có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào hợp kim cụ thể và bất kỳ lớp phủ hoặc phương pháp xử lý nào được áp dụng cho tấm nhôm.