30 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมฟอยล์ไมครอน

30 อลูมิเนียมฟอยล์ไมครอน หมายถึง อลูมิเนียมฟอยล์ที่มีความหนาประมาณ 30 ไมครอน (มม) หรือ 0.03 มิลลิเมตร (มม). อลูมิเนียมฟอยล์ 30 ไมค์เป็นฟอยล์ที่ค่อนข้างบางซึ่งมักใช้ในการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงบรรจุภัณฑ์ด้วย, ฉนวนกันความร้อน, การปรุงอาหารและตัวนำไฟฟ้า. เดอะ “ไมครอน” นี่คือหน่วยของความยาว, 1 ไมครอนก็เท่ากับ 1/1000 มม, หรือ 0.001 มม.

30 micron aluminum foil equivalent name

30 อลูมิเนียมฟอยล์ไมครอน30 mic aluminum foil0.03mm aluminum foil
30μm aluminum foilaluminium foil 30 mic30 micron aluminium foil

อลูมิเนียมฟอยล์ 30 micron alloy type

ซีรี่ส์อลูมิเนียมAlloy Grade
1000 ชุด1050,1060,1070,1100,1235,1350
3000 ชุด3003,3004,3105
5000 ชุด5005,5052,5083
6000 ชุด6061,6082
8000 ชุด8011,8021,8079

30ไมครอน 1235 โลหะผสมอลูมิเนียมฟอยล์

ล้อแม็ก 1235 is a forged aluminum alloy with excellent formability and high thermal conductivity. It typically contains about 99% aluminum with small amounts of iron and silicon impurities. This alloy is commonly used in packaging applications due to its flexibility, good barrier properties, and ability to withstand a wide temperature range.

The following are general specifications for 30 micron aluminum foil using AA 1235 โลหะผสม:

ล้อแม็ก: เอเอ 1235
ความหนา: 30 ไมครอน (0.03 มม)
ความกว้าง: Width may vary depending on manufacturer and application.
Tempering: โดยทั่วไป, foil is supplied in a soft tempered (อบอ่อน) condition to maximize flexibility.
พื้นผิว: Foils can have a glossy or matte finish, depending on the desired application.
ผลงาน: ขึ้นรูปได้ดี, การนำความร้อนสูง, excellent barrier properties, ความต้านทานการกัดกร่อน.

30 micron medicinal aluminum foil

30 micron pharmaceutical aluminum foil is a special aluminum foil specially used for packaging pharmaceuticals. Medicinal 30 mic aluminum foil can meet the strict requirements for hygiene, safety and preservation of pharmaceutical products. The following are the specifications of 30 micron pharmaceutical aluminum foil:

ล้อแม็ก: เอเอ 8011 or AA 8021 are commonly used in pharmaceutical aluminum foils due to their excellent barrier properties and compatibility with pharmaceutical formulations.

ความหนา: 30 ไมครอน (0.03 มม).

ความกว้าง: Usually supplied in rolls of different widths to meet different packaging needs.

เงื่อนไข: Soft condition (อบอ่อน) to ensure flexibility and ease of use during packaging.

พื้นผิว: Foils may have a glossy or matte finish, depending on manufacturer specifications and customer preference.

คุณสมบัติของสิ่งกีดขวาง: The foil should provide an effective barrier against moisture, ออกซิเจน, แสงสว่าง, and other external factors that may degrade the quality and efficacy of the drug product.

การปฏิบัติตาม: Aluminum foil should comply with relevant regulatory standards and guidelines for pharmaceutical packaging, such as those set by the US FDA (Food and Drug Administration) or the European Pharmacopoeia.

การพิมพ์: Basic information such as product details, dosage instructions, expiration dates and barcodes can be printed using safe, non-toxic ink.

30 micron aluminum foil household foil

30 อลูมิเนียมฟอยล์ไมครอน, when referred to as household foil, is a type of aluminum foil designed specifically for a variety of household uses, primarily in the kitchen. The following are typical specifications for 30 micron household aluminum foil:

aluminum foil household foil
aluminum foil household foil

ล้อแม็ก: เอเอ 8011 is commonly used in household aluminum foil due to its excellent properties for food contact and general household use.
ความหนา: 30 ไมครอน (0.03 มม).
ความกว้าง: Typically supplied in rolls of varying widths, typically ranging from 30cm to 45cm, suitable for a variety of kitchen tasks.
เงื่อนไข: Soft state (อบอ่อน), easy to handle and wrap food or cover containers.
พื้นผิว: Foils may have a glossy or matte finish, depending on the manufacturer’s specifications and consumer preference.
คุณสมบัติของสิ่งกีดขวาง: Provides a protective barrier against moisture, light and odor, helping to preserve food freshness and flavor.
การนำความร้อน: Good thermal conductivity allows for even heating and cooking when baking, grilling or packaging food for storage.
Safety: Made of food-grade materials, it complies with relevant regulations and standards for food contact materials.
บรรจุภัณฑ์: Typically packed in cardboard boxes with serrated cut edges to facilitate tearing and dispensing of the foil.
30mic household aluminum foil has a wide range of applications in the kitchen, including wrapping food for storage, covering dishes when cooking or reheating, lining baking sheets and grills to prevent sticking, and forming packages for grilling or steaming.