คืออะไร 1350 โลหะผสมอลูมิเนียมฟอยล์?

1350 อลูมิเนียมฟอยล์เป็นโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูง. ขดลวดอลูมิเนียม “1350” refers to the alloy’s minimum aluminum content, ซึ่งเป็น 99.50%. 1350 เป็นอะลูมิเนียมอัลลอยด์บริสุทธิ์ในเชิงพาณิชย์ที่มักใช้ในงานไฟฟ้าเนื่องจากมีการนำไฟฟ้าสูงและมีคุณสมบัติที่ต้องการอื่นๆ. อลูมิเนียมฟอยล์เข้า 1350 โลหะผสมเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยที่สุด.

1350 aluminum foil factory
1350 aluminum foil factory

1350 chemical composition of aluminum foil

The elemental content of aluminum foil made from 1350 aluminum alloy is primarily aluminum, with a minimum purity of 99.50%.

1350 alloy foil metal element content(%)
องค์ประกอบอัลและเฟมกสังกะสีล้านของลูกบาศ์กวี
Standard Value≥99.50.04310.2030.00130.00930.01040.020.00220.0039

Aluminum foil alloy 1350 properties (theoretical)

Compound Formulaอัล
AppearanceMetallic powder or solid in various forms
Melting Point660
Boiling Point2500
ความหนาแน่น2.6-2.8 กรัม/ลบ.ซม (25 องศาเซลเซียส)
Electrical Resistivity28 10-9W·m
Poisson’s Ratio0.33
ความต้านแรงดึง97 Mpa
การนำความร้อน230 W/m·K

1350 aluminum foil for transformer

1350 aluminum foil is a commonly used material in transformers. It has good electrical conductivity and corrosion resistance, so it has been widely used in transformer manufacturing.
1350 cable aluminum foil application specifications.

1350 O Aluminium Foil For Transformer Winding
ล้อแม็กอารมณ์โกรธ(อบอ่อน)ความหนา(มม)ความต้านแรงดึง
ความต้านแรงดึง(Mpa)การยืดตัว(%)
>0.2~4.025
Thickness Tolerance(มม)
ความหนา(มมความอดทน(มม)
>0.20~0.40±0.02
>0.40~0.80±0.03
>0.80~1.10±0.04
>1.10~1.40±0.05
>1.40~2.00±0.06
>2.00~2.50±0.07
>2.50~3.00±0.08
Width Tolerance(มม)
ความกว้าง(มม)ความหนา(มม)
1.0>1.0~1.5>1.5~2.5
Width Tolerance(±)
1000.10.20.25
>100~3000.150.250.3
>300~6000.30.40.5
>600~10000.60.7