คืออะไร 1350 ขดลวดอลูมิเนียม?

อลูมิเนียมเกรดคืออะไร 1350? 1350 ขดลวดอลูมิเนียมหมายถึงขดลวดอลูมิเนียมที่ทำจาก 1350 โลหะผสม, ซึ่งเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมบริสุทธิ์ในเชิงพาณิชย์. ล้อแม็ก 1350 เป็นของ “1xxx” ซีรีส์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์สูงและการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม.

1350 คุณสมบัติทางเคมีของขดลวดอลูมิเนียม(%)

ล้อแม็กอัลเฟลูกบาศ์กล้านและCrสังกะสีของคนอื่น
135099.50.40.050.010.10.010.05/0.15

1350 aluminum coil features

ล้อแม็ก 1350 Aluminum Coil is a commercially pure aluminum alloy known for its high electrical conductivity and other specific properties that make it suitable for a variety of applications, particularly in the electrical and electronics industries.

High Conductivity: One of the most notable features of 1350 aluminum coil is its excellent conductivity. Its electrical conductivity is the highest of all aluminum alloys.

Purity: ล้อแม็ก 1350 consists of at least 99.5% อลูมิเนียม, making it a high purity alloy. The minimal presence of other elements contributes to its excellent electrical properties and ensures minimal interference with conduction.

Soft and malleable: 1350 aluminum is soft and malleable, meaning it can be shaped, bent and formed with ease.

Low Strength: While softness and ductility are beneficial for forming, 1350 alloy has relatively low mechanical strength compared to other aluminum alloys.

ความต้านทานการกัดกร่อน: Like other aluminum alloys, 1350 aluminum coils exhibit good corrosion resistance. อย่างไรก็ตาม, its high purity can enhance its corrosion resistance in certain environments.

การนำความร้อน: 1350 ขดลวดอลูมิเนียม, while not as high as their electrical conductivity, still have appreciable thermal conductivity.

Low Density: The low density of aluminum makes 1350 aluminum coils light in weight.

What is the use of 1350 ขดลวดอลูมิเนียม

ล้อแม็ก 1350 aluminum coils are mainly used in applications where high electrical conductivity is required while other mechanical properties can be more flexible. Its purity and excellent electrical conductivity make it particularly suitable for electrical and electronic applications.

Electrical Conductors: The main application for 1350 aluminum coils is as electrical conductors, especially where high electrical conductivity is critical.

Transformers: Due to the high electrical conductivity and ductility of 1350aluminum coil, โลหะผสม 1350 is commonly used in transformer windings, which require efficient energy transfer with minimal energy loss.

Foil Capacitors: In some types of capacitors, such as foil capacitors, high electrical conductivity is important for efficient charge storage and 1350 aluminum foil can be used.

Electrical Connectors and Busbars: ล้อแม็ก 1350 is used in the manufacture of electrical connectors and busbars that require efficient current transfer, such as those found in electrical panels and industrial equipment.

Welding wire: Due to its electrical properties, 1350 aluminum can be used as welding wire in some special applications.

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน: In some cases, 1350 aluminum may be used in heat exchangers, and its electrical conductivity may be beneficial in some designs.

Although alloy 1350 has excellent electrical properties, it has low mechanical strength compared to other aluminum alloys.

1350 คุณสมบัติทางกลของขดลวดอลูมิเนียม

ล้อแม็ก 1350 is known for its high electrical conductivity, but has relatively low mechanical strength compared to many other aluminum alloys. Their mechanical properties are generally designed to support their primary application as electrical conductors, where strength is not a major concern. The following are typical mechanical properties of 1350 ขดลวดอลูมิเนียม:

ความต้านแรงดึง: 1350 aluminum coils have a relatively low tensile strength, typically around 55 ถึง 95 เมกะปาสคาล (MPa) หรือ 8,000 ถึง 14,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว). This low tensile strength makes 1350 aluminum unsuitable for applications requiring high mechanical strength.

ความแข็งแรงของผลผลิต: กำลังครากของ 1350 aluminum is usually lower than the tensile strength and typically ranges from 30 ถึง 70 MPa (4,350 ถึง 10,150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว).

การยืดตัว: Elongation is a measure of how much a material can stretch before breaking. ล้อแม็ก 1350 aluminum coils typically exhibit high elongation, often in excess of 25%. This indicates its excellent ductility and ability to deform without fracture.

ความแข็ง: 1350 alloy aluminum coil is relatively soft and has a lower hardness value compared to other aluminum alloys. Its hardness is usually in the 17 ถึง 30 Brinell range.

โมดูลัสความยืดหยุ่น: โมดูลัสของความยืดหยุ่น (โมดูลัสของยัง) ของ 1350 aluminum is approximately 69 เกรดเฉลี่ย (10 x 10^6 psi). This value represents the ability of the material to deform elastically under stress.