ยินดีต้อนรับสู่อะลูมิเนียมของ Huawei, จุดหมายปลายทางชั้นนำของคุณสำหรับอลูมิเนียมฟอยล์คุณภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ. ความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นเลิศและนวัตกรรมทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมอาหาร. อลูมิเนียมฟอยล์กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในบรรจุภัณฑ์อาหารเนื่องจากมีคุณสมบัติกั้นที่ไม่มีใครเทียบได้, ความยืดหยุ่น, และการรีไซเคิล. ที่นี่, we explore our extensive range of aluminum foil options, tailored to preserve freshness, extend shelf life, and enhance the convenience of your food products.

Food Grade Aluminium Foil
Food Grade Aluminium Foil

Why Choose Aluminum Foil for Food Packaging?

Aluminum foil stands out as an ideal material for food packaging, offering a combination of properties unmatched by other packaging materials:

 • Superior Barrier Protection: Aluminum foil acts as an absolute barrier to light, ออกซิเจน, ความชื้น, และแบคทีเรีย, making it perfect for preserving food.
 • การนำความร้อน: It heats and cools quickly, providing unmatched convenience in food preparation and storage.
 • ปลอดสารพิษ & Hygienic: Aluminum foil is non-toxic and does not harbor or promote bacteria, ensuring food safety.
 • ความสามารถในการรีไซเคิล: It is 100% recyclable, making it a choice material for environmentally conscious businesses.

Our Product Range

Huawei Aluminum offers a comprehensive selection of aluminum foil products, suitable for a wide array of food packaging applications. Our products are categorized based on alloy, temper, ความหนา, and application to help you find the perfect solution for your packaging needs.

Aluminum Foil for Food Packaging and Container
Aluminum Foil for Food Packaging and Container

Alloy Models and Specifications

Our aluminum foil products come in various alloy models, each with its unique set of properties tailored to specific packaging requirements. Below is a detailed table showcasing our main alloy models and their specifications:

ล้อแม็กอารมณ์โกรธความหนา (มม)ความกว้าง (มม)แอปพลิเคชัน
12350.006-0.009200-1890บรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น, การเคลือบ
8011อ, H220.01-0.02200-1600Food containers, ฟอยล์ที่ใช้ในครัวเรือน
80790.006-0.009200-1890High-end flexible packaging
3003H22, H240.02-0.2200-1600Food containers, foil trays

This table is a guide to our most popular aluminum foil alloys, designed to meet the diverse needs of the food packaging industry. Each alloy has been carefully selected and processed to ensure the highest quality and performance in its respective applications.

ตัวเลือกการปรับแต่ง

Understanding that businesses have unique needs, Huawei Aluminum offers extensive customization options for aluminum foil products. Customers can specify the alloy, temper, ความหนา, ความกว้าง, and coil size, ensuring that the product perfectly matches their packaging requirements.

Applications of Aluminum Foil in Food Packaging

Aluminum foil is incredibly versatile, finding utility in various segments of the food packaging industry:

 • Flexible Packaging: Ideal for snacks, ลูกอม, and other confections, offering excellent moisture and oxygen barrier properties.
 • Household Foil: Commonly used in kitchens for wrapping, การทำอาหาร, and storing food, providing a convenient, hygienic solution.
 • Food Containers: Aluminum foil containers are perfect for takeaways, การอบ, and storage, offering durability and heat retention.
 • Pharmaceutical Packaging: Used in blister packs, ensuring the protection of sensitive medications from moisture and contamination.
Aluminum foil and laminates for food packaging
Aluminum foil and laminates for food packaging

Quality Assurance and Certifications

ที่หัวเว่ยอลูมิเนียม, quality is at the forefront of everything we do. Our manufacturing processes adhere to strict quality control measures, ensuring that each roll of aluminum foil meets international standards for food safety and quality. We are proud to hold certifications from reputable bodies, affirming our commitment to excellence and safety in food packaging.

Sustainability and Environmental Responsibility

We recognize the importance of sustainability in today’s world. Huawei Aluminum is dedicated to minimizing our environmental impact through responsible manufacturing practices. Our aluminum foil is fully recyclable, contributing to a circular economy and reducing waste in the food packaging industry.

Why Huawei Aluminum?

Choosing Huawei Aluminum as your aluminum foil supplier offers numerous advantages:

 • Wide Range of Products: We offer an extensive selection of alloys, ความหนา, and specifications to meet all your food packaging needs.
 • การปรับแต่ง: Tailor your aluminum foil requirements to suit your specific applications, with flexible options in size, โลหะผสม, and temper.
 • Quality and Safety: Our products meet the highest standards of quality and safety, ensuring they are perfect for food packaging applications.
 • Expertise and Support: With years of experience in the aluminum industry, our team provides expert advice and support, helping you make the best choices for your packaging needs.

ติดต่อเรา

For more information on our aluminum foil products for food packaging or to discuss your specific requirements, กรุณาติดต่อเรา. Our knowledgeable team is here to provide you with expert advice and tailored solutions.