แผ่นอลูมิเนียม 6061-t6 คืออะไร?

6061-อลูมิเนียมอัลลอยด์ T6 เป็นวัสดุที่ได้จากการอบชุบด้วยความร้อน 6061 อลูมิเนียมอัลลอยด์. กระบวนการบำบัดความร้อนนี้เรียกว่าการบำบัดด้วย T6, ซึ่งรวมถึงการบำบัดด้วยสารละลายของแข็งและการบำบัดริ้วรอยแห่งวัย. การรักษา T6 สามารถปรับปรุงความแข็งแรงและความแข็งของ 6061 อลูมิเนียมอัลลอยด์ และรักษาความสามารถในการเชื่อมได้ดี.

6061 กระบวนการแผ่นอลูมิเนียม T6

6061 ที6: นี่คือชื่ออารมณ์. เดอะ “ที6” สภาพสามารถทำได้โดยการบำบัดด้วยความร้อนของสารละลายและการแก่ชราเทียม. การบำบัดความร้อนด้วยสารละลายเกี่ยวข้องกับการทำความร้อนอะลูมิเนียมจนถึงอุณหภูมิที่กำหนด จากนั้นจึงทำให้อะลูมิเนียมเย็นลงในน้ำ. กระบวนการนี้จะช่วยละลายองค์ประกอบอัลลอยด์ใดๆ ลงในเมทริกซ์อะลูมิเนียม และให้ความแข็งแรงสูง. หลังจากนั้น, การชราภาพเทียมจะดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกลให้ดียิ่งขึ้น. การแบ่งเบาบรรเทา “T6” ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความแข็ง.

6061 t6 aluminum sheet product

6061: This refers to the alloy composition. 6061 aluminum is a versatile and commonly used aluminum alloy known for its excellent strength, ความต้านทานการกัดกร่อน, และความสามารถในการเชื่อม. 6061 T6 aluminum plate is a special type of aluminum alloy plate that is heat treated to achieve T6 status. It contains elements such as magnesium and silicon to enhance its performance.

6061-T6 aluminum sheet chemical elements

องค์ประกอบองค์ประกอบ (%)
ซิลิคอน0.40 – 0.8
เหล็ก0.7
ทองแดง0.15 – 0.4
แมงกานีส0.15
แมกนีเซียม1.0 – 1.2
โครเมียม0.04 – 0.35
สังกะสี0.25
ไทเทเนียม0.15
Other<0.15
อลูมิเนียมBalance

6061-T6 aluminum sheet mechanical properties

คุณสมบัติค่า
ความต้านแรงดึง (Ultimate)45,000 – 40,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (310 – 276 MPa)
Tensile Yield Strength (0.2%, offset)40,000 – 35,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (276 – 241 MPa)
Modulus of Elasticity10.0 x 10^6 psi (69 เกรดเฉลี่ย)
Poisson’s Ratio0.33
Shear Strength30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (207 MPa)
Fatigue Strength14,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (97 MPa)
Elongation at Break8% – 12%
ความแข็ง (บริเนลล์)95
ความแข็ง (Rockwell B)60

Characteristics of 6061-T6 aluminum sheet

6061-T6 aluminum plate has a variety of properties that make it a popular choice in various industries.

1. **High Strength**: 6061-T6 aluminum plate has good mechanical properties and high tensile strength, making it suitable for structural applications where strength is critical.

2. **Corrosion Resistance**: Has good corrosion resistance and is suitable for applications that may be exposed to harsh environments or corrosive substances.

3. **Weldability**: 6061-T6 aluminum plate has excellent weldability and can be easily welded using various techniques.

4. **Machinability**: Despite its high strength, 6061-T6 aluminum plate is relatively easy to machine, which is advantageous for manufacturing processes that require precise shapes and sizes.

5. **Formability**: It has good formability, allowing it to be formed into various forms and structures without significantly affecting its mechanical properties.

6. **Heat treatment response**: 6061-T6 alloy responds well to heat treatment, further enhancing its mechanical properties and increasing its strength.

7. **Versatility**: It is a versatile material with a wide range of uses, including aerospace components, อุปกรณ์ทางทะเล, automotive components, bicycle frames, and structural components in construction and machinery.

8. **Lightweight**: Like all aluminum alloys, 6061-T6 is lightweight, making it an excellent choice for applications where weight is a critical factor.

The properties of aluminum sheet 6061-T6 make it a popular material in various industries that require a combination of strength, ความต้านทานการกัดกร่อนและความสามารถในการใช้งานได้.

Application of 6061T6 aluminum plate

6061-T6 aluminum plate is widely used in different industries due to its excellent strength, ความต้านทานการกัดกร่อนและความสามารถในการใช้งานได้.

6061-T6 can be used in aerospace: 6061-T6 aluminum plates are used in the aerospace industry for components such as aircraft wings, fuselages, and structural elements. Its high strength-to-weight ratio helps reduce the overall weight of the aircraft.

6061-T6 Can Be Used in Marine: This alloy is suitable for marine applications due to its corrosion resistance. It is used on hulls, masts and other ship parts.

6061-T6 can be used in automobiles: ในอุตสาหกรรมยานยนต์, 6061-T6 sheet is used in a variety of parts, including engine components, suspension systems, and frames. The alloy’s strength and lightweight properties contribute to improved fuel efficiency.

6061-T6 can be used in bicycle frames: Many high-performance bicycle frames are made from 6061-T6 aluminum plate because of its strength, stiffness and lightweight properties.

6061-T6 can be used in construction: This alloy is used in the construction industry for structural components such as beams, columns and scaffolding. Its strength and corrosion resistance make it ideal for construction and infrastructure projects.

6061-T6 can be used in industrial machinery: 6061-T6 sheet is used in the construction of industrial machinery, especially applications that require a combination of strength and workability.

These applications demonstrate the versatility and utility of 6061-T6 aluminum plate in a wide range of industries that require a balance of strength, corrosion resistance and lightweight properties.