Cách phân biệt lá số 0 đơn với lá số không kép?

Aluminum foil is a kind of aluminum rolling material. Giấy nhôm is mainly for thickness. In the industry, aluminum products with a thickness of less than 0.2mm are usually called aluminum foil. Đồng thời, according to the thickness, lá nhôm có thể được chia thành gấp đôi không lá, lá đơn không và lá dày, vậy bạn có biết cách phân biệt giữa lá không đơn và lá không kép không?

Cái này dễ phân biệt, chỉ cần nhìn vào độ dày, đơn không lá: lá có độ dày 0,01mm và nhỏ hơn 0,1mm, đôi không lá: cái gọi là lá số 0 kép có nghĩa là có hai số 0 sau dấu thập phân khi độ dày được đo bằng lá mm, thường lá nhôm ít hơn .0075 độ dày mm.