Cách phân biệt lá số 0 đơn với lá số không kép?

Lá nhôm là một loại vật liệu cán nhôm. Giấy nhôm is mainly for thickness. Trong ngành công nghiệp, sản phẩm nhôm có độ dày dưới 0,2mm thường được gọi là lá nhôm. Đồng thời, theo độ dày, lá nhôm có thể được chia thành gấp đôi không lá, lá đơn không và lá dày, vậy bạn có biết cách phân biệt giữa lá không đơn và lá không kép không?

Cái này dễ phân biệt, chỉ cần nhìn vào độ dày, đơn không lá: lá có độ dày 0,01mm và nhỏ hơn 0,1mm, đôi không lá: cái gọi là lá số 0 kép có nghĩa là có hai số 0 sau dấu thập phân khi độ dày được đo bằng lá mm, thường lá nhôm ít hơn .0075 độ dày mm.