อลูมิเนียมฟอยล์คอนเทนเนอร์คืออะไร?

อลูมิเนียมฟอยล์คอนเทนเนอร์หมายถึงอลูมิเนียมฟอยล์ที่ออกแบบและผลิตเป็นพิเศษสำหรับบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร. เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดหนึ่งที่มีความหนาและทนทานมากกว่าอลูมิเนียมฟอยล์ทั่วไปในครัวเรือน. ฟอยล์ภาชนะมักใช้ในอุตสาหกรรมบริการอาหารเพื่อบรรจุรายการอาหารที่หลากหลาย เช่น อาหารสั่งกลับบ้าน, ของว่างพร้อมรับประทาน, and other perishable goods. Container aluminum foil provides a barrier against moisture, แสงสว่าง, oxygen and other external factors that can degrade food quality.

container aluminum foil
container aluminum foil

Why choose aluminum foil as a container?

A common use of aluminum foil is as a packaging material. As a food container material, aluminum foil has many advantages that cannot be replaced by other materials.

Strong barrier properties: Container aluminum foil has excellent barrier capabilities against moisture, แสงสว่าง, oxygen and other pollutants. This helps maintain the freshness, flavor and nutritional value of the food stored in the container.

การนำความร้อน: Aluminum foil has excellent thermal conductivity and can heat and cool food evenly. This makes it suitable for the storage and transportation of hot and cold food.

น้ำหนักเบา: Aluminum foil material is lightweight and easy to handle and transport. This is particularly beneficial for packaging and shipping large quantities of food, such as in the food service industry.

Flexibility: Aluminum foil is highly flexible and can be easily molded into different shapes and sizes to suit various types of food products.

ความสามารถในการรีไซเคิล: Aluminum foil is recyclable and recyclable, meaning it can be reused and recycled multiple times without losing its quality. This makes it an environmentally friendly choice compared to other packaging materials.

Cost-effective and efficient: Aluminum foil is relatively cheap compared to other packaging materials such as plastic or glass. It provides a cost-effective solution for food packaging, especially disposable or single-use containers.

ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี: Aluminum foil is corrosion-resistant, ensuring that food stored in aluminum foil containers is safe and free from contamination.

aluminum foil for container
aluminum foil for container

Container aluminum foil product specification

Product specifications for container aluminum foil can vary depending on factors such as intended use, manufacturing standards, and customer requirements. อย่างไรก็ตาม, here are some common specifications that may be included for container aluminum foil:

Container aluminum foil alloy: The aluminum alloy used, such as AA3003 or AA8011, which determines the material’s mechanical properties, ความสามารถในการขึ้นรูป, and suitability for food packaging.

Container aluminum foil temper: The temper designation, such as H22 or H24, indicating the material’s hardness and strength characteristics after manufacturing processes like cold rolling and annealing.

Aluminum foil container thickness: The thickness of the aluminum foil, typically measured in microns (มม) or mils (1 mil = 25.4 มม). Common thicknesses for container aluminum foil range from around 10 ถึง 50 ไมครอน, depending on the specific application.

ความกว้างและความยาว: The dimensions of the aluminum foil roll or sheet, specifying the width and length of the material, which may vary depending on customer requirements and production capabilities.

พื้นผิวเสร็จสิ้น: The surface finish of the aluminum foil, which may be specified as plain (uncoated) or coated with a protective or decorative layer to enhance performance or appearance.

Coating or Lamination: If applicable, specifications for any coatings, laminations, or treatments applied to the aluminum foil surface to improve barrier properties, ทนความร้อน, or other characteristics.

ความอดทน: Tolerances for dimensions such as thickness, ความกว้าง, and length, indicating acceptable variations from the specified values during manufacturing.

การบรรจุ: Details regarding the packaging of the aluminum foil rolls or sheets, including the method of packaging, packaging materials used, and any special handling instructions.

การปฏิบัติตาม: Compliance with relevant industry standards and regulations, such as FDA regulations in the United States or European Union directives for food contact materials.

Physical Properties: Additional physical properties such as tensile strength, การยืดตัว, and surface quality may also be included in the specifications, depending on customer requirements and the intended application of the aluminum foil.

These specifications help ensure that the container aluminum foil meets the required quality, performance, and safety standards for its intended use in food packaging applications. Manufacturers and suppliers typically provide detailed product specifications to customers to facilitate proper selection and usage of the aluminum foil products.

3003 alloy aluminum foil container

Container foil is typically made from aluminum alloy grades with specific properties suitable for food packaging applications. The most commonly used alloy for container aluminum foil is AA3003.

ข้อดีของ 3003 โลหะผสมอลูมิเนียมฟอยล์

ขึ้นรูปได้ดี: อลูมิเนียมฟอยล์ 3003 alloy has excellent formability and can be easily molded into various shapes and sizes required for food containers.

Strength and Durability: อลูมิเนียมฟอยล์ 3003 provides sufficient strength and durability to withstand food handling, transportation and storage.

การนำความร้อน: AA3003 foil alloy has good thermal conductivity, ensuring even heating and cooling of food contents.

ความต้านทานการกัดกร่อน: อลูมิเนียมอัลลอยด์ 3003 has corrosion resistance, ensuring that food is not contaminated during storage and transportation.

ความสามารถในการรีไซเคิล: AA3003 alloy is recyclable, making it an environmentally friendly choice for food packaging applications.

อลูมิเนียมฟอยล์ 3003 is the most commonly used aluminum foil alloy for containers, but other alloy grades, เช่น 8011 อลูมิเนียมฟอยล์, may also be used depending on specific requirements such as thickness, strength and formability.

Is aluminum foil safe for containers?

Aluminum foil for containers is generally considered safe for food packaging, thanks to the material properties of aluminum foil

คุณสมบัติของสิ่งกีดขวาง: Aluminum foil blocks moisture, ออกซิเจน, light and other contaminants, helping to maintain the freshness, flavor and nutritional quality of food.

Food Grade Materials: Aluminum foil used for food packaging is typically manufactured to meet strict food safety standards.

ปลอดสารพิษ: Aluminum foil itself is non-toxic and inert, meaning it will not react with food or release harmful substances when in contact with food under normal conditions.

Avoid high temperatures: While aluminum foil is safe to use in the oven or wrap hot food, it is best to avoid excessively high temperatures, such as those reached when baking or grilling, as this may cause the foil to degrade and may transfer small amounts of the foil . Food contains aluminum.