วิธีวัดน้ำหนักของ 2 มม. 4×8 แผ่นอลูมิเนียม?

การวัดน้ำหนักของ 4×8 แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มม, สามารถคำนวณได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

คำนวณพื้นที่: อันดับแรก, แปลงขนาดของ 4×8 แผ่นอลูมิเนียมเป็นตารางเมตร (หรือตารางเซนติเมตร, ขึ้นอยู่กับหน่วยที่คุณคุ้นเคย). สำหรับ 4×8 แผ่นอลูมิเนียมเท้า, พื้นที่สามารถแสดงเป็นตารางฟุต (ตร. ฟุต), ซึ่งสามารถแปลงเป็นตารางเมตรได้ (ตร. ม) หรือตารางเซนติเมตร (ตร. ซม).
1 ตารางฟุต ≈ 0.0929 ตารางเมตร
1 ตารางฟุต ≈ 929 ตารางเซนติเมตร
คำนวณปริมาตร: คูณพื้นที่ด้วยความหนาของแผ่นอลูมิเนียมเพื่อให้ได้ปริมาตรของแผ่นอลูมิเนียม. โปรดทราบว่าความหนาที่นี่ควรแสดงเป็นเมตร (ม) หรือเซนติเมตร (ซม).

การคำนวณน้ำหนัก: ความหนาแน่นของอะลูมิเนียมมักแสดงเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (กรัม/ลบ.ซม). อลูมิเนียมมีความหนาแน่นประมาณ 2.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. โดยการคูณปริมาตรของแผ่นอะลูมิเนียมด้วยความหนาแน่นของอะลูมิเนียม, คุณสามารถค้นหาน้ำหนักของแผ่นอลูมิเนียมได้.

ตัวอย่างเช่น, สมมติว่าแผ่นอลูมิเนียมมาวัด 4×8 เท้า และมีความหนา 2 มม:

พื้นที่ = 4 ฟุต x 8 ฟุต = 32 ตารางฟุต µ 2.97 ตารางเมตร
ปริมาณ = 2.97 ตารางเมตรx 0.2 ซม (2 มิลลิเมตรถึงซม) = 0.594 ลูกบาศก์เมตร
น้ำหนัก = 0.594 ลูกบาศก์เมตร x 2.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ≈ 1,604.2 กรัม
ดังนั้น, นี้หนา 2 มม. 4×8 แผ่นอลูมิเนียมน้ำหนักประมาณ 1,604.2 กรัม, หรือประมาณ 1.6 กิโลกรัม.