วิธีการคำนวณน้ำหนักของ 4×8 แผ่นของ 1/8 อลูมิเนียมนิ้ว?

เราต้องคำนวณน้ำหนักของก 4×8 แผ่น ของแผ่นอะลูมิเนียมที่มีความหนา 1/8 นิ้ว.
อันดับแรก, เราจำเป็นต้องทราบความหนาแน่นของอลูมิเนียมและความหนาของอลูมิเนียมส่งผลต่อปริมาตรอย่างไร.

ความสัมพันธ์ระหว่างมวล (ม) และปริมาตร (วี) ของวัตถุสามารถแสดงได้ด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้:
ม. = ρ × โวลต์
ที่ไหน ρ (โร) คือความหนาแน่นของวัตถุ, ซึ่งอธิบายมวลต่อหน่วยปริมาตรของวัตถุ.
ความหนาแน่นของอะลูมิเนียมอยู่ที่ประมาณ 2.7g/cm^3.
และ 1 นิ้ว = 2.54 ซม, ดังนั้น 1/8 นิ้ว = 0.3175 ซม.

ปริมาตรของแผ่นอลูมิเนียมสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้:
V = ยาว × กว้าง × หนา = 4ซม. × 8ซม. × 0.3175ซม
นำปริมาตรและความหนาแน่นของอะลูมิเนียมไปแทนสูตรมวล, เราสามารถรับน้ำหนักของแผ่นอลูมิเนียมได้.

ผลการคำนวณก็คือ: น้ำหนักของแผ่นอลูมิเนียมคือ 35.28 กรัม.
ดังนั้น, 4×8 แผ่นอลูมิเนียมที่มีความหนา 1/8 นิ้วมีน้ำหนัก 35.28 กรัม.

4×8 แผ่นอลูมิเนียมเป็นแผ่นที่นิยมใช้กันมากที่สุด. หากต้องการซื้อและทราบข้อ 4×8 แผ่นของ 1/8 ราคาอลูมิเนียมนิ้ว, ฉันจะให้ใบเสนอราคาโดยละเอียดแก่คุณ.