เท่าไหร่ 18 มาตรวัด 4×8 แผ่นอลูมิเนียมมีน้ำหนัก?

คืออะไร 18 แผ่นอลูมิเนียมเกจ?

ในแผ่นโลหะ, ระยะ “18 วัด” หมายถึงความหนาของแผ่น. เป็นหน่วยวัดความหนาของแผ่นโลหะ. ยิ่งหมายเลขสเปคน้อย, ยิ่งแผ่นโลหะหนาขึ้น.

โดยเฉพาะ, สำหรับแผ่นโลหะอลูมิเนียม, 18 เกจมีความหนาประมาณ 0.0403 นิ้วหรือ 1.02 มิลลิเมตร. This gauge is commonly used in a variety of applications that require a balance between strength and weight.

What is 4×8 แผ่นอลูมิเนียม?

4×8 แผ่นอลูมิเนียมmeans an aluminum panel measuring 4 กว้างฟุตละ 8 ยาวฟุต. This means the board is 4 feet wide and 8 ยาวฟุต, giving it a large surface area and is commonly used in construction, manufacturing and other industrial applications.

4×8 18 วัดน้ำหนักแผ่นอลูมิเนียม

To calculate the weight of an aluminum sheet, we need to consider the density of aluminum and the dimensions of the sheet.

Density of aluminum = 2.7 g/cm^3

Dimensions of the sheet:
Length = 8 ฟุต = 96 นิ้ว = 243.84 ซม
Width = 4 ฟุต = 48 นิ้ว = 121.92 ซม
– ความหนา (สำหรับ 18 วัด) = 0.0403 นิ้ว = 0.102362 ซม

Volume of the sheet = Length x Width x Thickness
ปริมาณ = 243.84 cm x 121.92 cm x 0.102362 cm = 2990.3 cm^3

Weight of the sheet = Volume x Density
น้ำหนัก = 2990.3 cm^3 x 2.7 g/cm^3 = 8073.81 grams = 8.074 kg

ดังนั้น, an 18 มาตรวัด 4×8 aluminum sheet weighs approximately 8.074 kg.