ยินดีต้อนรับสู่อะลูมิเนียมของ Huawei, จุดหมายปลายทางชั้นนำของคุณสำหรับแผ่นหลังคาอะลูมิเนียมคุณภาพสูง. ในฐานะผู้ผลิตและผู้ค้าส่งชั้นนำ, เราทุ่มเทเพื่อนำเสนอความคงทน, อเนกประสงค์, และโซลูชั่นหลังคาอะลูมิเนียมที่สวยงามสวยงามซึ่งปรับให้เหมาะกับการใช้งานทั้งที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์. แผ่นหลังคาอลูมิเนียมของเราโดดเด่นด้วยคุณภาพที่โดดเด่น, คุณสมบัติน้ำหนักเบา, and superior weather resistance, making them an ideal choice for a wide range of roofing projects.

Aluminum Roofing & Siding Panels
Aluminum Roofing & Siding Panels

Why Aluminum Roofing Sheets?

Aluminum roofing sheets offer a combination of advantages that make them a preferred choice over traditional roofing materials:

 • ความทนทาน: Highly resistant to rust and corrosion, ensuring a long service life under various environmental conditions.
 • น้ำหนักเบา: Eases the load on the building structure and simplifies the installation process.
 • Energy Efficiency: Reflects sunlight and heat, keeping buildings cooler in hot weather and contributing to energy savings.
 • Low Maintenance: Requires minimal upkeep due to its resistance to corrosion and weathering.
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: 100% recyclable, contributing to sustainable building practices.

Our Product Range

ที่หัวเว่ยอลูมิเนียม, we offer a diverse range of aluminum roofing sheets, designed to meet the specific needs of our clients. Below is a detailed overview of our main alloy models, along with their specifications:

Aluminum Roofing Sheet Specifications

ล้อแม็กอารมณ์โกรธความหนา (มม)ความกว้าง (มม)ความยาว (มม)Coating Typeแอปพลิเคชัน
1100H140.5 – 1.5Up to 1250กำหนดเองโพลีเอสเตอร์, พีวีดีเอฟResidential, Commercial
3003H140.5 – 1.5Up to 1250กำหนดเองโพลีเอสเตอร์, พีวีดีเอฟResidential, Industrial
3004H140.5 – 1.5Up to 1250กำหนดเองโพลีเอสเตอร์, พีวีดีเอฟIndustrial, Commercial
5052H320.5 – 1.5Up to 1250กำหนดเองโพลีเอสเตอร์, พีวีดีเอฟMarine, Harsh Environments

This table showcases our selection of aluminum alloys tailored for roofing applications, each chosen for its unique properties and suitability for different environments and uses. Whether you require sheets for residential, ทางการค้า, หรือโครงการอุตสาหกรรม, we have the right alloy to meet your needs.

Corrugated Metal Roofing Sheets
Corrugated Metal Roofing Sheets

ตัวเลือกการปรับแต่ง

Understanding that each project comes with its unique requirements, Huawei Aluminum offers extensive customization options for aluminum roofing sheets, including thickness, ความกว้าง, ความยาว, and coating types. Our team is dedicated to providing you with tailored solutions that perfectly fit your specifications.

Applications of Aluminum Roofing Sheets

Aluminum roofing sheets are incredibly versatile, เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย:

 • Residential Roofing: Ideal for homes, providing durability and energy efficiency.
 • Commercial Buildings: Offices, warehouses, and retail spaces benefit from its low maintenance and aesthetic appeal.
 • Industrial Facilities: Withstands harsh industrial environments, offering long-lasting protection.
 • Architectural Projects: Enhances the aesthetic of buildings with its sleek, ดูทันสมัย.
 • Special Applications: Suitable for marine environments and areas with severe weather conditions.
Aluminum Roofing
Aluminum Roofing

Quality Assurance and Certifications

Huawei Aluminum is committed to delivering the highest quality aluminum roofing sheets. Our products undergo rigorous quality control processes to ensure they meet the highest standards. We hold certifications from internationally recognized bodies, affirming our commitment to quality, ความน่าเชื่อถือ, and customer satisfaction.

Sustainability Commitment

We are dedicated to sustainable manufacturing practices. Our aluminum roofing sheets are not only made from recyclable materials but also contribute to energy-efficient building designs. By choosing Huawei Aluminum, you support environmental sustainability and green building initiatives.

เหตุใดจึงเลือกอะลูมิเนียมของ Huawei?

 • Extensive Range: A wide selection of alloys, ข้อมูลจำเพาะ, and customization options to meet your unique needs.
 • Superior Quality: Manufactured to the highest standards for durability, performance, and aesthetics.
 • Expertise and Support: Our team offers unmatched expertise and dedicated support throughout your project.
 • ราคาที่แข่งขันได้: We provide high-quality products at competitive prices, ensuring great value for our customers.