คุณรู้ความแตกต่างระหว่างแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นอลูมิเนียมหรือไม่?

แผ่นอลูมิเนียม VS แผ่นอลูมิเนียม

แผ่นอลูมิเนียมและแผ่นอลูมิเนียมเป็นทั้งโปรไฟล์โลหะอลูมิเนียมทั่วไป. มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน, แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการเช่นกัน. โดยทั่วไป, แผ่นอลูมิเนียมและแผ่นอลูมิเนียมมีความคล้ายคลึงกันในด้านประเภทของวัสดุ, ความต้านทานการกัดกร่อน, เป็นต้น, แต่มีความหนาต่างกันอย่างเห็นได้ชัด, แอปพลิเคชัน, คุณสมบัติทางกล, และความแตกต่างในระดับภูมิภาค. ความแตกต่างเหล่านี้จะกำหนดความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์การใช้งานเฉพาะ.

แผ่นอลูมิเนียม vs แผ่นอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียม vs แผ่นอลูมิเนียม

ความคล้ายคลึงกันระหว่างแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นอลูมิเนียม:

1. ประเภทวัสดุโลหะ: พวกเขาทั้งหมดทำจากอลูมิเนียมหรือโลหะผสมอลูมิเนียมและเป็นของเดียวกัน วัสดุโลหะ.

2. ซีรีย์อลูมิเนียม: สามารถทำทั้งสองอย่างได้ 1000-8000 ซีรีส์อลูมิเนียมอัลลอยด์.

3. ความหนาแน่น: ไม่ว่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมหรือแผ่นอลูมิเนียม, ความหนาแน่นของมันก็เท่ากัน, 2.7กรัม/ลบ.ซม.

4. ความต้านทานการกัดกร่อน: เนื่องจากทั้งหมดทำจากอลูมิเนียมหรือโลหะผสมอลูมิเนียม, มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีและเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย.

5. จุดหลอมเหลว: จุดหลอมเหลวของแผ่นอลูมิเนียมอยู่ที่ประมาณ 660 ℃

6. จุดเดือด: จุดเดือดของแผ่นอลูมิเนียมคือ 2327 ℃

ความแตกต่างระหว่างแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นอลูมิเนียม:

1. ความหนาต่างกัน: ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นอลูมิเนียมคือความหนาที่แตกต่างกัน, ซึ่งเป็นข้อแตกต่างหลักระหว่างแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นอลูมิเนียม. ความหนาของแผ่นอลูมิเนียมมักจะ 0.2 มม. - 6 มม (0.008 นิ้ว-0.25 นิ้ว)2มม 3มม 4มม. 5มม, ในขณะที่แผ่นอลูมิเนียมหนากว่า, โดยทั่วไปเริ่มต้นจาก 0.25 นิ้ว (6.35 มม). การแบ่งความหนาจำเพาะของโลหะผสมแผ่นอะลูมิเนียมนั้นไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมาตรฐานอุตสาหกรรมและการใช้งานจริงที่แตกต่างกัน.

2. ฟิลด์แอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน: เนื่องจากมีลักษณะบาง, แผ่นอลูมิเนียมมักใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์, แผงร่างกาย, หม้อหุงข้าว, หลังคา, รางน้ำ, ที่จอดรถ, เป็นต้น. ในทางตรงกันข้าม, แผ่นอะลูมิเนียมมักใช้ในงานโครงสร้างงานหนัก เช่น การบินและอวกาศ, การขนส่ง, และอุตสาหกรรมการทหารเนื่องจากมีความแข็งแกร่งและความทนทานสูงกว่า.

3. สมบัติทางกลและการขึ้นรูปได้: เนื่องจากมีความหนาต่างกัน, แผ่นอลูมิเนียมและแผ่นอลูมิเนียมอาจมีคุณสมบัติทางกลที่แตกต่างกัน, ความสามารถในการขึ้นรูปและการรักษาพื้นผิว. แผ่นอะลูมิเนียมขึ้นรูปและแปรรูปเป็นรูปทรงและขนาดต่างๆ ได้ง่ายกว่า, ในขณะที่แผ่นอลูมิเนียมมักใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทาน.

4. ความแตกต่างในระดับภูมิภาค: ประเทศและภูมิภาคต่างๆ อาจมีนิสัยในการตั้งชื่อแผ่นอะลูมิเนียมและแผ่นอะลูมิเนียมที่แตกต่างกัน. ตัวอย่างเช่น, ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา, แผ่นอลูมิเนียมโดยทั่วไปหมายถึงอลูมิเนียมที่มีความหนามากกว่า 0.250 นิ้ว (6.35มม), ในขณะที่แผ่นอลูมิเนียมหมายถึงอลูมิเนียมที่มีขนาดน้อยกว่า 0.250 นิ้ว (6.35มม) หนา. ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, คำ “แผ่น” โดยทั่วไปจะใช้เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมที่มีความหนาเท่าใดก็ได้, ในขณะที่ “จาน” ใช้เพื่ออธิบายให้หนาขึ้น, ผลิตภัณฑ์ที่หนักกว่า.

แผ่นอลูมิเนียมและแผ่นอลูมิเนียมเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่นิยมใช้กันทั่วไป, แต่มีความหนาแตกต่างกันบ้าง, การใช้งานและลักษณะของแผ่น. วัสดุใดที่จะใช้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานและสถานการณ์เฉพาะ. โรงงานแผ่นอลูมิเนียม Huawei สามารถผลิตแผ่นอลูมิเนียมหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า.