วิธีการวัดน้ำหนักของ 4×8 แผ่นอลูมิเนียม?

มีหลายวิธีในการวัดน้ำหนักของ 4×8 แผ่นอลูมิเนียม, ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่คุณมี. ต่อไปนี้เป็นวิธีการทั่วไปสามวิธี:
  1. เครื่องชั่งน้ำหนัก: วิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดน้ำหนักของแผ่นอะลูมิเนียมคือการใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก. วางแผ่นบนเครื่องชั่งและบันทึกน้ำหนักที่แสดง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชั่งมีความจุมากกว่าน้ำหนักของแผ่นงาน.
  2. การแทนที่น้ำ: อีกวิธีหนึ่งในการวัดน้ำหนักของแผ่นอะลูมิเนียมคือการใช้การแทนที่น้ำ. เติมน้ำลงในภาชนะ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลึกพอที่จะจุ่มแผ่นทั้งหมดได้. บันทึกปริมาณน้ำในภาชนะ. ค่อยๆ วางแผ่นลงในน้ำอย่างระมัดระวัง, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่กระเด็นหรือทำน้ำหก. บันทึกปริมาตรน้ำใหม่ในภาชนะ, ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกระจัดที่เกิดจากแผ่นงาน. ความแตกต่างของปริมาตรก่อนและหลังการจุ่มแผ่นจะเท่ากับปริมาตรของแผ่น. จากนั้นสามารถคำนวณน้ำหนักของแผ่นโดยใช้ความหนาแน่นของอลูมิเนียม, ซึ่งเป็น 2.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร.
  3. การคำนวณ: ในที่สุด, คุณยังสามารถคำนวณน้ำหนักของแผ่นอลูมิเนียมโดยใช้ขนาดและความหนาแน่นของอลูมิเนียมได้. 4×8 แผ่นอลูมิเนียมมีพื้นที่ 32 ตารางฟุต (4 x 8 = 32). คูณด้วยความหนาของแผ่นเป็นนิ้วเพื่อให้ได้ปริมาตรเป็นลูกบาศก์นิ้ว. คูณปริมาตรด้วยความหนาแน่นของอะลูมิเนียม (0.0975 ปอนด์/ลูกบาศก์นิ้ว) เพื่อให้ได้น้ำหนักของแผ่นเป็นปอนด์.