Hoe om die gewig van 'n 4 te meet×8 aluminium plaat?

There are several ways to measure the weight of a 4×8 aluminium plaat, afhangende van die gereedskap en toerusting wat jy beskikbaar het. Hier is drie algemene metodes:
  1. Weegskaal: Die eenvoudigste manier om die gewig van 'n aluminiumplaat te meet, is om 'n weegskaal te gebruik. Plaas die vel op die skaal en teken die gewig wat vertoon word aan. Make sure the scale has a capacity that is greater than the weight of the sheet.
  2. Water displacement: Another way to measure the weight of an aluminum sheet is to use water displacement. Fill a container with water, making sure that it is deep enough to completely submerge the sheet. Record the volume of water in the container. Carefully lower the sheet into the water, making sure not to splash or spill any water. Record the new volume of water in the container, which will have increased due to the displacement caused by the sheet. The difference in volume before and after submerging the sheet is equal to the volume of the sheet. The weight of the sheet can then be calculated using the density of aluminum, which is 2.7 gram per kubieke sentimeter.
  3. Calculation: Uiteindelik, you can also calculate the weight of an aluminum sheet using its dimensions and the density of aluminum. A 4×8 sheet of aluminum has an area of 32 square feet (4 x 8 = 32). Multiply this by the thickness of the sheet in inches to get the volume in cubic inches. Multiply the volume by the density of aluminum (0.0975 lbs/cubic inch) to get the weight of the sheet in pounds.