Alüminyum levhanın yoğunluğu mu daha yüksek, yoksa alüminyum folyonun yoğunluğu mu daha yüksek??

Yoğunluk maddenin doğal bir özelliğidir, birim hacim başına kütle olarak tanımlanır (ρ = m/V). Alüminyum gibi belirli bir malzeme için, yoğunluğu malzemenin kendisini karakterize eden belirli bir değerdir. Alüminyumun yoğunluğu yaklaşık 2.70 g/cm³ veya 2700 kg/m³. Bu değer her türlü alüminyum için tutarlıdır, ve alüminyumun yoğunluğu farklı kalınlıklardan dolayı değişmez.

Alüminyum levhanın yoğunluğu genellikle 2.7 g/cm³. Bu, her santimetreküp alüminyum levhanın ağırlığı anlamına gelir 2.7 gram. Alüminyum levhalar, nispeten düşük yoğunluklarına rağmen yüksek mukavemet ve tokluklarından dolayı çeşitli mühendislik projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.. Alüminyum folyonun yoğunluğuna gelince, aynı zamanda haddeleme ekipmanı aracılığıyla metal alüminyum veya alüminyum alaşımı ile işlenir. Alüminyum folyonun yoğunluğu saf alüminyumun yoğunluğuna benzer, yaklaşık 2,7g/cm³. Fakat, Alüminyum folyonun yoğunluğu, özel işleme yöntemi ve alaşım bileşimi nedeniyle biraz değişebilir.

arasındaki yoğunluk karşılaştırması Alüminyum levha Ve aliminyum folyo aşağıdaki bilgilere başvurularak detaylı olarak açıklanabilir:

Birinci, alüminyum levhanın yoğunluğu ile ilgili, birden fazla makalenin sağladığı bilgilere göre, alüminyum levhanın yoğunluğu genellikle 2.7 g/cm³. Bu, her santimetreküp alüminyum levhanın ağırlığı anlamına gelir 2.7 gram. Alüminyum levha, nispeten düşük yoğunluğuna rağmen yüksek mukavemeti ve tokluğu nedeniyle çeşitli projelerde geniş bir uygulama alanına sahiptir..

Sonraki, alüminyum folyonun yoğunluğu ile ilgili, aynı zamanda haddeleme ekipmanı aracılığıyla metal alüminyum veya alüminyum alaşımı ile işlenir. Referans makalelerdeki bilgilere göre 2 Ve 3, Alüminyum folyonun yoğunluğu saf alüminyumun yoğunluğuna benzer, bu da yaklaşık 2,7g/cm³. Fakat, alüminyum folyonun yoğunluğunun, özel işleme yöntemine ve alaşım bileşimine bağlı olarak biraz değişebileceğine dikkat edilmelidir..

Alüminyum folyo ve alüminyum levha alüminyum formunda farklılık gösterir.
Alüminyum levha: Alüminyum levha düzdür, ince alüminyum metal parçası. Alüminyum levhanın kalınlığı değişebilir, genellikle arasında değişir 0.2 mm'den birkaç milimetreye kadar.
Aliminyum folyo: Alüminyum folyo, alüminyum levhadan çok daha incedir, genellikle daha az 0.2 mm kalınlığında ve genellikle yaklaşık 0.016 mm veya daha ince.
Kalınlık veya biçim (alüminyum levha vs. aliminyum folyo) yoğunluğu etkilemez. Birim hacim başına kütle, malzemenin ne kadar kalın veya ince olduğuna bakılmaksızın aynı kalır..
Alüminyum levha, daha ince bir alüminyum folyoya göre belirli alan başına daha fazla kütleye sahiptir, ancak her ikisi de kendi yoğunlukları dikkate alındığında aynı yoğunluk değerine sahiptir. Aynı yoğunluğa sahip olmalarına rağmen, alüminyum levha ve alüminyum folyo farklı uygulamalara sahiptir. Yapısal mukavemet ve sağlamlığın gerekli olduğu yerlerde alüminyum levha kullanılır, paketleme için alüminyum folyo kullanılırken, yalıtım, ve esneklik ve incelik gerektiren diğer uygulamalar.
Bu yüzden, alüminyum levha ve alüminyum folyo farklı kalınlıklara sahip olmasına rağmen, aynı yoğunluğa sahipler.