Alüminyumun elektriği ilettiğini biliyor muydunuz??

alüminyum elektriği iletir mi?

Alüminyum doğada bol miktarda bulunan bir metaldir. Endüstriyel kullanım için iyi bir hammadde ve iyi elektrik ve ısı iletkenliğine sahip bir tür metal malzemedir.. Aynı zamanda, alüminyum aynı zamanda elektriği iletebilen bir metaldir. Alüminyum, içinde çok sayıda serbest elektron bulunduğundan elektriği iletebilir.. Bu serbest elektronlar metal kristalinde sürekli olarak düzensiz termal hareket yaparlar.. Harici bir elektrik alanından etkilendiklerinde, elektrik alanının tersi yönünde hareket edeceklerdir, böylece bir elektrik akımı oluşur.

Alüminyum elektriği nasıl iletir??

Alüminyum folyo iletiminin prensibi nedir?
Alüminyumun iletim prensibi esas olarak atomlarının elektronik yapısına ve metalik bağların özelliklerine dayanmaktadır.. Alüminyumun elektriği iletebilmesinin beş nedeni var.

Alüminyum-Elektrik İletimi Yapar mı?
Alüminyum-Elektrik İletimi Yapar mı?

1. Serbest elektronların varlığı

Alüminyum atomlarının en dış katmanlarında üç değerlik elektronu vardır. Metal kristallerde, bu değerlik elektronları belirli bir atoma sabitlenmemiştir, ancak sözde oluşturmak için metal kristal boyunca serbestçe hareket edebilir “elektron denizi”. Serbestçe hareket eden bu elektronlar metallerin iletkenliğinin temel nedenidir..

2. Metalik bağlar:

Alüminyum atomları birbirine metalik bağlarla bağlanır. Metalik bağlar, metal atomlarının oluşturduğu pozitif iyonların serbest elektronlardan oluşan bir denizde düzenlendiği özel bir kimyasal bağ türüdür.. Serbest elektronlar kristal yapı boyunca serbestçe hareket eder, metalin iyi bir elektrik iletkeni olmasını sağlar.

3. Elektron akışı ve akımı

Alüminyum iletkenin iki ucuna gerilim uygulandığında, serbest elektronlar elektrik alanın etkisi altında belirli bir yönde hareket edeceklerdir. Bu yönlü elektron hareketi bir elektrik akımı oluşturur. Öyleyse, alüminyum elektriği iletebilir.

4. Kafes yapısı:

Alüminyumun kristal yapısı yüzey merkezli kübiktir. (FCC) yapı, elektronların kafes içinde serbestçe akmasını sağlar, böylece iletkenliği artırır.

5. Direnç:

Alüminyumun direnci nispeten düşüktür, yaklaşık 2,65×10^-8 Ω·m, bakırdan biraz daha yüksektir (yaklaşık 1,68×10^-8 Ω·m), ama yine de iyi bir iletken malzemedir. Bu düşük direnç, elektronların alüminyum iletkenlerden nispeten kolay geçebileceği anlamına gelir.