ปฏิกิริยาออกซิเดชันของแผ่นอะลูมิเนียมแคโทดคืออะไร ?

Cathodic aluminum oxide plate is different from anodized aluminum plate, ซึ่งก็คือการวางแผ่นอะลูมิเนียมในอิเล็กโทรไลต์ที่สอดคล้องกัน (เช่น กรดกำมะถัน, กรดโครมิก, กรดออกซาลิก, เป็นต้น) เป็นแคโทด, และทำการอิเล็กโทรไลซิสภายใต้สภาวะเฉพาะและกระแสไฟที่ใช้. แผ่นอลูมิเนียมแคโทดใช้กันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วนเครื่องจักร, เครื่องบินและชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องมือความแม่นยำและอุปกรณ์วิทยุ, architectural decoration, machine casings, lamps and lighting, consumer electronics, handicrafts, เครื่องใช้ในครัวเรือน, interior decoration, สัญญาณ, เฟอร์นิเจอร์, car decoration and other industries, let’s learn about it below What are the oxidation reactions of the lower cathode aluminum plate?

 1. The cathode is an electrode that discharges positive ions to generate negative ions or other reduction reactions during the electrolysis process.
 2. Auxiliary electrode An additional anode or cathode used in the electrolysis process in order to evenly distribute the current.
 3. Current density current density The intensity of current passing through a unit surface area of ​​an object. Generally use ampere per square meter or per square decimeter (A/m2, เอ/ดีเอ็ม2).
 4. Critical current density critical current density The specific current density value during electrolysis. When it is higher or lower than this value, different and sometimes undesirable reactions will occur.
 5. Distribution ability throwing power The ability to evenly distribute current on the surface of irregular electrodes during the electrolysis process.
 6. Tank voltage, bath voltage The voltage between the anode and the cathode in the electrolytic cell.
 7. Chemical conversion coating Aluminium is immersed in an alkaline or acidic oxidizing solution, and a film (mostly an oxide film) is formed on the surface through a chemical reaction. This film is often used for aluminum paint bottom layer.
 8. Chemical oxidation chemical oxidation Under the action of chemical oxidants, an oxide film is formed on the metal surface.
 9. Bus bar (bus bar) A rigid metal conductor that directs current into the anode or cathode (for example, in an anodizing tank).
 10. Jig rack (US) A device for hanging and carrying workpieces during chemical or electrochemical processing. When anodizing, it can be made of aluminum or titanium.
 11. Filter aid: Inert, insoluble loose material. Play an auxiliary role in filtration to prevent excessive accumulation of filter residue on the main filter.
 12. Air agitation allows air to pass through the solution to agitate and mix.