แอปพลิเคชันของอะไร 1235 แผ่นอลูมิเนียม?

1235 แผ่นอลูมิเนียมมีการใช้งานหลายอย่างเนื่องจากคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะ. แอปพลิเคชั่นทั่วไปบางอย่างของ 1235 แผ่นอลูมิเนียมรวม:

บรรจุภัณฑ์: 1235 แผ่นอลูมิเนียม is widely used in the packaging industry. นิยมใช้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น อลูมิเนียมฟอยล์, แพ็คตุ่ม, บรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น, และภาชนะใส่อาหาร. คุณสมบัติการกั้นที่ดีเยี่ยม, ธรรมชาติที่มีน้ำหนักเบา, and ability to preserve the freshness of food make it suitable for packaging applications.

ฉนวนกันความร้อน: 1235 aluminum sheet is used in the insulation industry. It is commonly used as a reflective material in thermal insulation systems, such as in buildings, HVAC (เครื่องทำความร้อน, การระบายอากาศ, และเครื่องปรับอากาศ) systems, and refrigeration equipment. The reflective surface of aluminum helps to minimize heat transfer and improve energy efficiency.

อิเล็กทรอนิกส์: 1235 aluminum sheet is used in the electronics industry. It is used for various electronic components, such as capacitors and electrical conductors, due to its high electrical conductivity. It can also be found in printed circuit boards (PCBs), where it serves as a substrate material.

Chemical and Pharmaceutical Industry: 1235 aluminum sheet finds applications in the chemical and pharmaceutical industries. It is used for manufacturing chemical storage tanks, ท่อ, and vessels due to its corrosion resistance. นอกจากนี้, สามารถใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ยา.

อุตสาหกรรมยานยนต์: 1235 แผ่นอลูมิเนียมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ. สามารถใช้สำหรับการผลิตแผ่นกันความร้อน, การตกแต่งภายนอก, และแผงตัวถังที่มีน้ำหนักเบา. ธรรมชาติที่มีน้ำหนักเบาของอะลูมิเนียมช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและปรับปรุงสมรรถนะของรถยนต์.

ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง: 1235 แผ่นอลูมิเนียมใช้ในงานไฟฟ้า, รวมถึงสายส่งไฟฟ้า, เนื่องจากมีค่าการนำไฟฟ้าสูงและทนต่อการกัดกร่อน.

Construction and Architecture: 1235 aluminum sheet can be found in construction and architectural applications. It can be used for roofing, siding, and decorative elements due to its lightweight, ความทนทาน, และทนต่อการกัดกร่อน.

It’s important to note that the specific applications of 1235 aluminum sheet may vary depending on factors such as alloy thickness, surface treatment, and specific industry requirements.