สอนวิธีการตัดสินแผ่นอลูมิเนียมอโนไดซ์กระจก

วิธี 1: แผ่นอลูมิเนียมกระจกอโนไดซ์, หลังจากลอกฟิล์มกันรอยออกแล้ว, ใช้นิ้วแตะกระจก, คราบเหงื่อบนนิ้วของคุณจะติดอยู่ด้านบนของกระจก, แต่หลังจากขัดด้วยผ้าแห้งหรือกระดาษเช็ดมือแล้ว, ลายนิ้วมือจะถูกเช็ดให้สะอาดและไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ.

หลังจากการเกิดออกซิเดชันของแผ่นอลูมิเนียมกระจกไม่เหมือนกัน, leaving the fingerprints will be more and more dirty, and ultimately can not recover the role of the mirror.

วิธี 2: put the anodized mirror aluminum plate in the ear bend, if there is a slight cracking sound clarification that is anodized mirror aluminum plate, if not that is not anodized mirror aluminum plate.

วิธี 3: the mirror aluminum plate to do 90 degrees T bend, anodized mirror aluminum plate in the T bend will have a slight whitish appearance, which is the reason for the anodic oxide film burst, if the mirror aluminum plate without anodic oxidation does not have this appearance.