Wist je dat aluminium elektriciteit geleidt??

Geleidt aluminium elektriciteit??

Aluminium is een metaal dat overvloedig aanwezig is in de natuur. Het is een goede grondstof voor industrieel gebruik en een soort metaalmateriaal met goede elektrische en thermische geleidbaarheid. Tegelijkertijd, Aluminium is ook een metaal dat elektriciteit kan geleiden. Aluminium kan elektriciteit geleiden omdat er een groot aantal vrije elektronen in zitten. Deze vrije elektronen maken voortdurend onregelmatige thermische bewegingen in het metaalkristal. Wanneer ze worden beïnvloed door een extern elektrisch veld, ze zullen in een richting bewegen in de tegenovergestelde richting van het elektrische veld, waardoor een elektrische stroom ontstaat.

Hoe geleidt aluminium elektriciteit??

Wat is het principe van aluminiumfoliegeleiding?
Het principe van aluminiumgeleiding is voornamelijk gebaseerd op de elektronische structuur van de atomen en de kenmerken van metaalbindingen. Er zijn vijf redenen waarom aluminium elektriciteit kan geleiden.

Geleidt aluminium elektriciteit?
Geleidt aluminium elektriciteit?

1. Het bestaan ​​van vrije elektronen

Aluminiumatomen hebben drie valentie-elektronen in hun buitenste laag. In metalen kristallen, deze valentie-elektronen zijn niet aan een specifiek atoom gebonden, maar kan vrij door het metaalkristal bewegen om de zogenaamde te vormen “elektronen zee”. Deze vrij bewegende elektronen zijn de fundamentele reden voor de geleidbaarheid van metalen.

2. Metaalverbindingen:

Aluminiumatomen zijn met elkaar verbonden door metaalbindingen. Metaalbindingen zijn een speciaal type chemische binding waarbij positieve ionen gevormd door metaalatomen zijn gerangschikt in een zee van vrije elektronen. Vrije elektronen bewegen zich vrij door de kristalstructuur, waardoor het metaal een goede geleider van elektriciteit wordt.

3. Elektronenstroom en stroom

Wanneer er spanning wordt aangelegd op de twee uiteinden van een aluminium geleider, de vrije elektronen zullen onder invloed van het elektrische veld in een richting bewegen. Deze gerichte elektronenbeweging vormt een elektrische stroom. Daarom, Aluminium kan elektriciteit geleiden.

4. Rasterstructuur:

De kristalstructuur van aluminium is een kubusvormige kubus met het gezicht in het midden (FCC) structuur, waardoor elektronen vrij in het rooster kunnen stromen, waardoor de geleidbaarheid wordt verbeterd.

5. Weerstand:

De soortelijke weerstand van aluminium is relatief laag, ongeveer 2,65×10^-8 Ω·m, wat iets hoger is dan koper (ongeveer 1,68×10^-8 Ω·m), maar het is nog steeds een goed geleidend materiaal. Deze lage soortelijke weerstand betekent dat elektronen relatief gemakkelijk door aluminium geleiders kunnen gaan.